! Soignez-vous        ! Sich pflegen         

Tu Centro de Masajes       

Para las contracturas: Masaje descontracturante:

Una contractura muscular no és una lesió. És un escurçament dolorós i involuntari d'un múscul, té una llarga durada (pot arribar a durar de dies fins a mesos) és menys dolorosa que una rampa muscular; però pot arribar a lesionar al múscul.

El massatge descontraturante aconsegueix que el propi cos deixi d'escurçar el múscul contracturat, llevant el dolor i afluixant el múscul. Causes possibles d'una contractura són la tensió nerviosa, les males postures (normalment davant de l'ordinador), exercici i excessiu, fibromiàlgia, problemes psicoemocionals, i altres patologies que causen bloqueig muscular. I amb l'estrès és la patologia més comuna en la nostra civilització occidental.

Ara a València tens l'oportunitat de lluitar contra el dolor molest que portes molt de temps amb el o amb una mala postura que has agafat a l'ordinador, vine a La teva Centre de Massatge i evita aquests mals tràngols.

L'eficàcia del massatge descontracturant amb la tècnica meus és molt alta i pots llevar-te-en una sola sessió.Una contractura muscular no es una lesión.


 Es un acortamiento doloroso e involuntario de un músculo, tiene una larga duración (puede llegar a durar de días hasta meses) es menos dolorosa que un calambre muscular; pero puede llegar a lesionar al musculo. 

El masaje descontraturante consigue que el propio cuerpo deje de acortar el músculo contracturado, quitando el dolor y aflojando el músculo. Causas posibles de una contractura son la tensión nerviosa, las malas posturas (normalmente frente al ordenador), ejercicio e excesivo, fibromialgia, problemas psicoemocionales, y otras patologías que causan bloqueo muscular. Y con el estrés es la patología más común en nuestra civilización occidental.

Ahora en Valencia tienes la oportunidad de luchar contra el dolor molesto que llevas mucho tiempo con el o con una mala postura que has cogido en el ordenador, ven a Tu Centro de Masaje y evita esos malos tragos.

La eficacia del masaje descontracturante con la técnica mis es muy alta y puedes quitártela en una sola sesión.